Montana Sport Grounds, Besembiesie Str. Montana
061 147 3244
Social tennis: Sat. @13h00 & Wed. @14h00. Visitors R50p/p

Zambesi Club Championship 2021

Follow the progress of the club championships on Sporty HQ
Click the link below

Image result for sportyhq

2021 Zambesi Klubkampioenskappe begin 23 Jan. 2021
Inskrywings sluit 16 Jan. 2021
Lees asb. die reels op die inskrywings vorm deeglik.
Kampioenskappe is slegs vir Zambesi lede. Die komitee versoek asb. alle vol-lede om deel te neem aangesien daar ‘n klub-ranglys opgestel gaan word na afloop van die kampioenskappe. Lede sal dan geleentheid kry om te daag voor die eerste 2021 liga begin.

Nuut:
1. Junior lede, 12 jaar en ouer, neem deel aan ope items.
2. Geen rondomtalie items nie, slegs uitklop met plaat vir spelers wat in eerste rondte uitgeskakel word.
3. Kies jou eie maat vir alle dubbels items.
4. Veterane inskrywings, 55jaar en ouer, kan aan ope afdelings ook deelneem.
5. Elektronise inskrywingsvorm.

Die komitee het ‘n elektroniese inskrywings vorm opgestel en verkies dat inskrywings elektronies gedoen word. Click op die link hieronder om in te skryf :

eEnrtyForm

As ‘n tweede opsie vir inskrywings, download en vul die inskrywings vorm in en e-mail dit na die kontak persone of bring hom klub toe.

2021 Zambesi Club Championships starts 23 Jan. 2021
Entries close 16 Jan. 2021
Please read the rules on the entry forms.
Championships are only for Zambesi members. The committee urges all full members to take part, seeing that after the championships, club rankings will be determined. This rankings will be used as a guideline when league teams are chosen in 2021.
Members will have the opportunity to challenge for a better position on the club ranking list before the first league starts.

New:
1. Junior members, 12 years and older, take part in open items.
2. No round robin items, only elimination draws with first round eliminated players moving to the back draw.
3. Choose your own partner for all doubles items.
4. Veteran entries, 55years and older, can also take part in open items.
5. Electronic entry form available.

The committee has made available an electronic entry form to use for entering the club champs. Click on the link below to enter :

eEnrtyForm

English Entry Form

Click on this link to download. Entry Form

ClubChamps_EntryForm-2021_Rev1

Afrikaanse Inskrywings Vorm

Click op hierdie link om te download. Inskrywings Vorm

Klubkampioenskap2021_Rev3