Zambesi Algemene Jaarvergadering 2014-07-19 @ 16h00

Hi almal!

Hi everyone!

Dit is eerskomende Saterdag (19 Julie) ons klub se Algemene Jaarvergadering – julle teenwoordigheid sal hoog op prys gestel word, aangesien dit die geleentheid is waar belangrike besluite geneem word, soos die kies van ‘n nuwe komitee.

This coming Saturday (19 July) our club’s Annual General Meeting will be held – your presence will be greatly appreciated, since this is the forum where important decisions are taken, such as electing a new comitee.

Ons speel al vanaf 14h00 sosiaal saam met Annlin, waarna ons AJV om 16h00 sal plaasvind. Na die AJV sal heerlike sop en broodjies bedien word – laat weet asb wie teenwoordig gaan wees sodat ons weet hoeveel om voor te berei.

We will play social from 14:00 with Annlin, and our AGM will commence at 16h00. After the AGM mouth watering soup and bread will be served – RSVP in order for us to determine how much we must prepare.

Hoop om julle almal daar te sien – laat weet asb vir lede wie nie e-posadresse het nie!

Hope to see you all there!

Groete,

Regards,

Cerita